Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

osyal sorumluluk kişi ve kurumların sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konularda sorumlu ve dikkatli davranmasını ifade eden bir tanımdır. Kişi ve kurumların sosyal sorumlu davranmaları toplumsal gelişime katkı sağlar.

Kentsel Dönüşüm Talep Formu